ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
          หน้าแรก

          แผนที่ตั้งเทศบาล

          วิสัยทัศน์/พันธกิจ

          ผู้บริหาร

          สมาชิกสภาเทศบาล

          โครงสร้างส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
              กองช่าง

          ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          แผนพัฒนา

          เทศบัญญัติ

          กองทุนหลักประกันสุขภาพ

          เรื่องราวร้องทุกข์

          สถานที่ติดต่อ 

 

 

 

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560