งานสาธารณสุข
นายศุภชัย สุขกรม
ผู้อำนวยการกองช่าง


       
นายสมพร   เซี่ยงเจ๊ว
 
นายอำนาจ   มีจั่น
 
นายฉัตรชัย   แตงสาขา
 
นายณรงค์ศักดิ์   เพียรการ
 
นายวิเชษฐ์   โสภา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
คนงานประจำรถขยะ
 
คนงานประจำรถขยะ
 
คนงานประจำรถขยะ
 
คนงานประจำรถขยะ