นายต้อง ว่องไวกริยา
นายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ คงทอง
 
นายเอกอนันต์ ศุภวิทยาภินันท์
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 

 
นางอารี ตันพิริยะกุล
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา
นางสุภาวดี ทิวากร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 034-693023 แฟ็กซ์ : 034-693025
อีเมล์ : nongtakya98@hotmail.com