หน้าแรก

          แผนที่ตั้งเทศบาล

          วิสัยทัศน์/พันธกิจ

          ผู้บริหาร

          สมาชิกสภาเทศบาล

          โครงสร้างส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
              กองช่าง

          ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          แผนพัฒนา

          เทศบัญญัติ

          กองทุนหลักประกันสุขภาพ

          เรื่องราวร้องทุกข์

          สถานที่ติดต่อ

          ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
   
   

 

 

 

 

 


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา

เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ 034-693023 แฟ็กซ์ : 034-693025
อีเมล์ : nongtakya98@hotmail.com