ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
          หน้าแรก

          วิสัยทัศน์/พันธกิจ

          โครงสร้างเทศบาล

          คณะผู้บริหาร

          สมาชิกสภาเทศบาล

          โครงสร้างส่วนราชการ

              สำนักปลัด
                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 งานการศึกษา
              กองคลัง
              กองช่าง
                 งานสาธารณสุข
                 งานการประปา


          ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          แผนพัฒนา

          เทศบัญญัติ

          แผนการดำเนินงาน

          ติดต่อเทศบาลข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิตอาสา เราทำ ดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Dayนายต้อง ว่องไวกริยา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตากยานายชนินทร์ ศรีอภัย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตากยา

 
 


การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
กสทช.แจกคูปองดิจิตอลทีวี
ขอเชิญชมการแข่งขันหนองตากยาคัพครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนดิศกุล
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                    

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา

เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ 034-693023 แฟ็กซ์ : 034-693025
อีเมล์ : nongtakya160@gmail.com