ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
          หน้าแรก

          วิสัยทัศน์/พันธกิจ

          โครงสร้างเทศบาล

          คณะผู้บริหาร

          สมาชิกสภาเทศบาล

          โครงสร้างส่วนราชการ

              สำนักปลัด
                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 งานการศึกษา
              กองคลัง
              กองช่าง
                 งานสาธารณสุข
                 งานการประปา


          ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          แผนพัฒนา

          เทศบัญญัติ

          แผนการดำเนินงาน

          ติดต่อเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา

เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ 034-693023 แฟ็กซ์ : 034-693025
อีเมล์ : nongtakya98@hotmail.com