หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน
สำนักงาน   โทร. 034-693023        แฟกซ์ : 034-693025

 

นายกเทศมนตรี
034-693023 ต่อ 105
สำนักปลัด 034-693023
กองคลัง 034-693024
กองช่าง 034-693023 ต่อ 103
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 034- 693007

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา
9 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตากยา   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  
อีเมล์ : nongtakya160@gmail.com